Datenschutzpolitik

Der Schutz von personenbezogenen Daten der Benutzer beim Besuch der Webseite www.plastica.com.pl spielt für uns eine große Rolle, deswegen stellen wir Ihnen die Politik zur Verwendung der „Cookies” mit der Erklärung von Regeln der Verarbeitung, Aufbewahrung und Verwendung der Informationen über die Benutzer von Webservice zur Verfügung.

Der Schutz von personenbezogenen Daten der Benutzer beim Besuch der Webseite www.plastica.com.pl spielt für uns eine große Rolle, deswegen stellen wir Ihnen die Politik zur Verwendung der „Cookies” mit der Erklärung von Regeln der Verarbeitung, Aufbewahrung und Verwendung der Informationen über die Benutzer von Webservice zur Verfügung.

Was sind Cookies?

Cookie (englisch: „Kekse“) Dateien sind Datenpakete, insbesondere Textdateien, die auf Ihrem Endgerät (Computer, Laptop, Smartphone) gespeichert werden.

Cookie Dateien sind weit verbreitet, um die Funktionen von Webseiten effektiver und sicherer zu gestalten. Sie liefern auch bestimmte Informationen den Besitzern der Seite.

Sie zeichnen keine persönlichen Informationen über einen Benutzer auf und auf ihrer Grundlage kann man keine Identität feststellen.

Welche Arten von Cookies gibt es?

Meistens werden zwei grundlegende Arten von Cookies verwendet. Sitzungscookies werden vorübergehend auf dem Computer gespeichert, bis der Benutzer seinen Internet-Browser schließt. Dauerhafte Cookies bleiben länger auf dem Computer des Besuchers gespeichert. Sie erleichtern die Nutzung der häufiger besuchten Seiten. Die Speicherzeit ist von den Einstellungen Ihres Browsers abhängig.

Warum nutzen wir Cookies?

Dank den Cookie Dateien:

  • Der Inhalt der Webseiten wird Ihren Präferenzen und dem individuellen Bedarf angepasst, u.a. ausgewählte Sprache der Webseite, Farbe, Struktur, Textverteilung;
  • Für den Serviceinhaber werden anonyme Statistiken über Besucherzahl und über die Art der Verwendung der Internetseite erstellt, wodurch man die Struktur und den Inhalt der Seite verbessern kann;
  • Einloggen in die Webseite wird auf jeder der zugänglichen Unterseiten gespeichert, dank dessen müssen Sie nicht immer wieder User und Password eingeben;

Was für Cookies werden im Service genutzt?

In unserem Service verwenden wir folgende Arten der Cookies:

  • „Notwendige“ Cookies, die die Nutzung der Dienstleistungen im Rahmen des Services ermöglichen, ohne diesen Dateien kann Webseite nicht richtig funktionieren;
  • "Funktionale" Cookies für die "Speicherung" von Benutzereinstellungen, die von dem Benutzer ausgewählt und personalisiert wurden, z. B. die ausgewählte Sprache oder die Herkunftsregion des Benutzers, die Schriftgröße, das Aussehen der Website, etc.;
  • Cookies für Gewährleistung der Sicherheit, z.B. sie werden genutzt, um Missbräuche im Bereich der Authentifizierung des Services zu finden;
  • Leistungs-Cookies – sammeln die Informationen über die Art auf die die Besucher eine Webseite nutzen und über die Fehlermeldungen von Seiten;
  • Werbungs-Cookies lassen die Werbeinhalte speziell auf die Interessen des Benutzers anpassen, deswegen ändert sich die angezeigte Werbung;

Kann ich Cookies verwalten?

In vielen Browsern wird als Voreinstellung die Speicherung von Cookies im Endgerät des Nutzers erlaubt. Die Servicenutzer können die Einstellungen der Cookie-Dateien jederzeit ändern. Es gibt eine Möglichkeit z. B. Cookie-Dateien auf dem Niveau der einzelnen von ihnen ausgewählten Seiten zu verwalten. Detaillierte Informationen über die Möglichkeit und Methoden der Verwendung von Cookie-Dateien sind in den Einstellungen der Software (des Browsers) zugänglich.

Mehr Informationen:

Der Administrator teilt mit, dass die Einschränkungen der Verwendung von Cookie Dateien auf einige Funktionalitäten der Webseiten von Service Einfluss haben können.

Die Cookie Dateien, die im Endgerät des Servicenutzers gespeichert werden, können auch von den Partnern, die mit dem Servicebetreiber zusammenarbeiten, genutzt werden.

Mehr Informationen über Cookie Dateien sind in der Sektion „Hilfe” im Menu des Browsers verfügbar.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nqM1_D1G-RY#!

Sprache ändern: pl en de ru
Diese Seite verwendet die Cookies-Dateien

Unser Service verwendet die Cookies-Dateien. Wenn Sie die Internetseite von Plastica Sp. z o.o. benutzen, stimmen Sie zu, dass wir die Cookies-Dateien verwenden, um Ihnen den Komfort bei der Durchsicht des Inhaltes unserer Services sicherzustellen. Erfahren Sie mehr zum Thema der Cookies-Politik »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.