Sterilisation EO

Sterilisation mit Ethylenoxid ist ein technologischer Prozess, der in Exposition der in Kartons verpackten medizinischen Produkte auf Wirkung von Gas S-90 besteht. Der Prozess der Sterilisation wird in Anlehnung an genaue Analyse des medizinischen Produktes geplant. Entscheidende Faktoren sind u.a. die Art der Rohstoffe und ihre Absorptionsfähigkeit und Porenhaftigkeit...

Sterilisation mit Ethylenoxid ist ein technologischer Prozess, der in Exposition der in Kartons verpackten medizinischen Produkte auf Wirkung von Gas S-90 besteht. Der Prozess der Sterilisation wird in Anlehnung an genaue Analyse des medizinischen Produktes geplant. Entscheidende Faktoren sind u.a. die Art der Rohstoffe und ihre Absorptionsfähigkeit und Porenhaftigkeit. Individuelle Merkmale des Materials, aus dem das medizinische Produkt ausgeführt wurde, bestimmen die Eigenschaften und die Art der Führung des Sterilisationsprozesses, dem es unterzogen werden soll.

Prozess der Sterilisation besteht aus drei grundlegenden Etappen: Erstkonditionierung, Sterilisation, Entgasunge.

Vorkonditionierung wird in einem Raum geführt, in dem medizinische Produkte der ersten Befeuchtung und Aufwärmung bis auf Temperatur ca. 450C unterliegen. Der Prozess dauert einige Stunden je nach der Art des medizinischen Produktes und sein grundlegendes Ziel ist Erregen von Mikroorganismen. So vorbereitete Erzeugnisse werden dann zur Kammer des Sterilisators transportiert.

Der Sterilisationszyklus erfolgt in der Kammmer des Sterilisators. Einmalig werden 4 Paletten der medizinischen Erzeugnisse der Exposition auf Sterilisationzyklus unterzogen. Während des Prozesses werden alle Formen der Mikroorganismen, sowohl vegetativ als auch Sporen, zerstört.

Nach Beenden der Expositionsphase wird Einsatz des Sterilisators mehrmals mit Stickstoff und sauberen Luft gespült, um den Sterilisationsfaktor zu entfernen. Dann werden die Paletten zur Entgasungskammer transportiert.

Wegen der Möglichkeit von Gasabsorption durch sterilisiertes Material ist Einhaltung der sog. Entgasungszeit notwendig, also der Zeit in der Gas von der Fläche und vom Innenraum der sterilisierten medizinischen Erzeugnisse entfernt wird. Damit der Prozess effektiv und möglichst kurz wird, wird er in einem speziell dafür entwickeltem Raum geführt.

Das nach dem Prozess übriggebliebene Ethylenoxid wird mit einem katalytischen Nachbrenner abgebaut, was verursacht, dass der technologische Prozess sicher und umweltfreundlich ist.

Die Richtigkeit des Sterilisationsprozesses wird mit mikrobiologischen Untersuchungen und chromatografischen Untersuchungen in Plastica Sp. z o.o bestätigt.

Sprache ändern: pl en de ru
Diese Seite verwendet die Cookies-Dateien

Unser Service verwendet die Cookies-Dateien. Wenn Sie die Internetseite von Plastica Sp. z o.o. benutzen, stimmen Sie zu, dass wir die Cookies-Dateien verwenden, um Ihnen den Komfort bei der Durchsicht des Inhaltes unserer Services sicherzustellen. Erfahren Sie mehr zum Thema der Cookies-Politik »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.