Politik des integrierten Managementsystems

Sicherung der Qualität und ständige Vervollkommnung ist ein integraler Teil der Strategie Plastica GmbH Mit der Bewusstsein dass Zufriedenheit der Kunden und Verbraucher die grundlegende Bedingung für die Arbeit von unserer Firma ist, wollen wir als Lieferant angesehen werden, der sich am besten an die Anforderungen des Marktes anpasst, ständig verbessert und die Qualität der Erzeugnisse erhöht; professionell in jedem Aspekt der Zusammenarbeit.

 

Sicherung der Qualität und ständige Vervollkommnung ist ein integraler Teil der Strategie Plastica GmbH Mit der Bewusstsein dass Zufriedenheit der Kunden und Verbraucher die grundlegende Bedingung für die Arbeit von unserer Firma ist, wollen wir als Lieferant angesehen werden, der sich am besten an die Anforderungen des Marktes anpasst, ständig verbessert und die Qualität der Erzeugnisse erhöht; professionell in jedem Aspekt der Zusammenarbeit.

Im Rahmen des integrierten Managementssystems: 

QUALITÄT PN-EN ISO 9001:2009 UND PN-EN ISO 13485:2012 

UMWELT PN-EN ISO 14001:2005 

ARBEITSSICHERHEIT UND ARBEITSHYGIENE PN-N-18001:2004 

Verpflichten wir uns zu:

  1. Aufbau von Beziehungen, die auf Respekt, Verantwortung und Perfektion basieren, mit Kunden, Verbrauchern, Lieferanten und Business Partnern – mit Berücksichtigung der sozialen und Milieubedarfen

  2. Vervollkommnung der Tätigkeit des Unternehmens in Hinsicht Zufriedenheit der Kunden und Verbraucher

  3. Investieren in neueste Technologien und technische Lösungen

  4. Einführung von hohen Qualitätsstandards, Monitoring und ständige Vervollkommnung des Managements im Bereich der geführten Tätigkeit

  5. Ständiges Engagement, Erhöhung der Qualifikationen der Mitarbeiter und des Bewusstseins im Bereich Erfüllung der Kundenanforderungen, Umweltschutz, Sicherheit und Arbeitshygiene

  6. Erfüllung der gültigen Rechtsanforderungen im Bereich der geführten Tätigkeit

  7. Minimierung der Lärmemmissionen, vorbeugen den Verschmutzungen und ständige Vervollkommnung der Tätigkeiten, die mit Umweltschutz zusammenhängen

  8. Führen der rationalen Wirtschaft mit Rohstoffen, Medien und Abfällen

  9. Vorbeugen der Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und potentiellen Unfallereignissen und Streben zur ständigen Verbesserung der Sicherheit und Arbeitshygiene

  10. Sichern von entsprechenden Ressourcen und Mitteln für Einsatz dieser Politik und Erhaltung der Wirksamkeit des integrierten Managementsystems.

Unsere Mitarbeiter sind bewusst, dass die Verantwortung für Qualität der ausgeführten Arbeit und volle Identifizierung mit der Firma die Erlangung der von uns gesteckten Ziele garantiert.

                                  

Sprache ändern: pl en de ru
Diese Seite verwendet die Cookies-Dateien

Unser Service verwendet die Cookies-Dateien. Wenn Sie die Internetseite von Plastica Sp. z o.o. benutzen, stimmen Sie zu, dass wir die Cookies-Dateien verwenden, um Ihnen den Komfort bei der Durchsicht des Inhaltes unserer Services sicherzustellen. Erfahren Sie mehr zum Thema der Cookies-Politik »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.