steam sterilization

Thermal sterilization in overpressure with usage of water vapour is the safest sterilization method of medical products. The sterilization saturated by water vapour is a universal, certain, fast, non-toxic and what is very significant economical process. When choosing this method of sterilization it is very important to remember that the decisive factor in determining its effectiveness is high temperature therefore the product that is subjected to the process must be thermostable.

Thermal sterilization in overpressure with usage of water vapour is the safest sterilization method of medical products. The sterilization saturated by water vapour is a universal, certain, fast, non-toxic and what is very significant economical process. When choosing this method of sterilization it is very important to remember that the decisive factor in determining its effectiveness is high temperature therefore the product that is subjected to the process must be thermostable. Another limitation is the fact that water vapour is a factor that works on a surface therefore such sterilization method is surface sterilization. In water vapour sterilization the factor that sterilizes is a saturated steam in overpressure in temperature of 121°C or in temperature of 134°C. Water vapour sterilization achieves the full effect if the saturated vapour influences the sterilizing product for a strictly defined period of time. As a result of saturated steam condensation on a cooler product which is sterilized and associated with it energy return and absorption, cellular protein of microorganism is subject to coagulation and decomposition. All sterilized surfaces must be in contact with vapor what results in the time of sterilization being dependent on the size of loading as well as the type and density of sterilized materials.

It is necessary to remove the air from the autoclave completely as it influences effectiveness of the sterilization method. The water vapor can be used for sterilization of porous materials such as gauze, fabrics, devices and fluids. Fluids in closed or vented containers such as ampoules, phials, bottles are sterilized in steam-air mixture. During this complicated process it is necessary to ensure the appropriate overpressure balancing the pressure of hot fluid in package.

Safety of the water vapor sterilization method depends mainly on meeting appropriate parameters critical during the whole process. The effectiveness of the process is confirmed on the basis of positive multiparameter results, integrated sterilization processes and biological indicators as well as comparison of cycle parameters with the results of conducted validation. It is important to remember that chemical indicators used during each loading fulfill only subsidiary function in defining the appropriate functioning of the autoclave. They only indicate or do not certain. Assigned sterilization parameters like steam saturation, time and temperature. The only reliable way to control the effectiveness of sterilization in autoclave is microbiological control as it defines current bactericidal action in the feed.

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.