ADR technology

Water is a fundamental element of the environment and ecosystem that we live in. Without water the creation of life would not be possible. Water is present in all tissues of our body however it is not distributed evenly. It is indispensable to keep biological and cellular processes, it is involved in food ingestion process, takes part in cells nutrition and provide them essential energy.

Water is a fundamental element of the environment and ecosystem that we live in. Without water the creation of life would not be possible. Water is present in all tissues of our body however it is not distributed evenly. It is indispensable to keep biological and cellular processes, it is involved in food ingestion process, takes part in cells nutrition and provide them essential energy. Mechanical and electrical features of water make it the most unique substance of the Universe. It is all about outstanding high values of surface tension, dielectric constant and other quantities. Just in first decade of XXI century it has been discovered that water possess properties which shield electromagnetic field. Strong polarization of hydroxide bonds and constant dipolemoment make the water molecule and its associations or more complex clathrates depending on the physical state they exhibit EMF shielding properties in frequency range from 10mHz to the level of Terahertz (THz). 

ADR Technology is a unique solution on a world scale which makes use of multiphase systems’ properties, which can be selected to the specific application by changing the phase composition and the way of linking the individual phases and thereby obtaining the screen with high dielectric loss which absorbs electromagnetic field without the need of grounding. Absorbed energy is converted into heat. The same interdependence happens with the human body which is built out of water in 60%-70%. Especially during the night when the process of DNA rebuilding in our body takes place, the increase in body temperature caused by EMF absorption does not make it fully regenerated. 

The active element of the screen is a nanocomposite which is composed of a porous dielectric matrix, in which water is dispersed in the form of crystallization within a hydrate and a network of nano- and microspores that include ions. A screen of this type has high dielectric absorption, which can absorb the frequency ranges from 10 MHz to several GHz by changing phase components of composite and the way of linking it. These screens are already used in the construction industry, in the home and in protective clothing production for people who work in the area with high voltage. The materials from which the screen is made are natural : the dielectric matrix is a non-woven fabric, ceramic, wood or plaster and the dispersed phase are aqueous solutions of silicon compounds and minerals.

Commonly used electric field screens use electrically conductive materials. These screens are made of foil, metal net, conductive composite or based on carbon. These screens are expensive, rigid and need grounding. The ADR screens do not require grounding and they are soft, light and easily adjustable to screen object. 

ADT Technology is patent application. On the International Exhibition of Inventions which was held in Geneva in April 2011 ADR won the Gold Medal in the category Environmental Protection – Energy. ADR Technology also found recognition in medicine. Specially designed screen on the basis of water for the first time has been used in a scientific project by a Polish team of 14 people. The final effect of this research was a construction of EPR tomography which has found recognition in 42 edition of International Exhibition of Inventions, Modern Technique and Science in Geneva 2014. Especially prepared screen on a basis of water was used for the first time in a scientific project pursued by a team of 14 people from Poland. A final result of this project was a construction of EPR tomography which was recognized in a 42 edition of International Exhibition of Inventions, New Techniques and Science in Geneva 2014 and won a gold medal in a category of “Method for localization of cancerous and atheromatous lesions by EPRI and a system for applying the method” which has a chance to be a breakthrough in an oncology.

The following diagrams describe screening of the electric field by application of material produced on the basis of ADR Technology:  

without screens

with screens

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.