legal notice

proprietor of the Service

The Proprietor of this Service is Plastica Ltd. (“TZMO”) with headquarters in Poland.

information contained in the Service

All content of this Service is of informative character in the scope of issues that concern the companies of TZMO Capital Group and products manufactured by TZMO Capital Group and of usable character in the scope of subscription and access of an entitled group of people.

Information provided by the Service does not constitute any sales offer; therefore, no sales agreement may be singed on this basis.

The Service Proprietor may implement changes in the Service without any prior notification or further justification.

provided services

The Proprietor of this site provides the following services:

    • subscription service
    • access to specialist information for an entitled group of users

Subscription stands for placing a user's order for receiving of regular information from the Service. The frequency of sending of such information is not specified. The Service Proprietor will not be responsible for not delivering of the ordered information for objective reasons, independent of the Proprietor.

Access to specialist information requires filling in a registration form and agreeing for the terms and conditions included in the regulations concerning the access of the registered users.

The above listed services are provided free of charge and neither a minimal nor a maximal time of provision is specified.

Each user who performs registration procedure he/she will be given individual access data. The cost of the connection with server where the service is, it is borne by the user.

registration procedure

Usage of this Access Service starts with entering details concerning name and/or surname and e-mail address into the registration form and also with giving consent to processing of personally identifiable information in the scope described in detail in the Privacy Policy by pressing "I agree" button.

Resignation from the owned user's account is possible any time.

other activities conducted through the Service

Loyalty programs, contests and promotional campaigns, as well as market and consumer research, may also be conducted through this Service. Detailed terms of their execution will be included in particular regulations. Participation in the above named actions will be possible after giving consent to terms of a specific regulation with use of a form.

responsibility of the Proprietor

The Service Proprietor does not take any responsibility for usage of personally identifiable details by third parties, for any kind of external unlawful activities and other circumstances, independent of the Proprietor.

All the information included in the Service was elaborated in good faith. The Proprietor takes no responsibility for the content, reliability, precision and completeness of information given on external sites, to which links are provided by this Internet site. These links are marked with the orange colour of type.

applicable law

The use of this Site shall be governed in all respects by the Polish law and all the issues that refer to usage of this Service shall be applicable to appropriate regulations being in force in the Republic of Poland.

copyrights

The content of this service is protected by copyrights and cannot be modified, copied or distributed without authorization of the Service Proprietor. Print out of the Service content may be possible only for personal use. All other kinds of usage of this Service content require a written consent of the Service Proprietor.

protection of trademarks and trade names

Trademarks and trade names used in the Service are protected by the appropriate law regulations. No use or modification of any of these may be made without the prior authorization of adequate company of TZMO Capital Group.

TZMO does not guarantee efficiency and correctness of performance of this Service or removal of arisen errors. It is also not guaranteed that the server, on which this Service operates, is free of viruses and other harmful elements.

modification of the legal notice

TZMO reserves the right to change and supplement the content of this legal notice at any time.

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.