healthy sleep

Not everyone is aware of the importance of healthy sleep – peaceful, long enough and assuring regeneration of body and mind. If our body is not fully regenerated when we sleep it causes the disruption of natural processes that take place in our body during sleep.

Not everyone is aware of the importance of healthy sleep – peaceful, long enough and assuring regeneration of body and mind. If our body is not fully regenerated when we sleep it causes the disruption of natural processes that take place in our body during sleep. Insufficient amount of sleep impacts the production of hormones in our body: the secretion of melatonin level declines, in the afternoon and evening hours the level of cortisol increases. Cortisol is commonly known as stress hormone and it may lead to overpressure and memory impairment. Lasting lack of sleep may cause problems associated with level of blood sugar to keep it constant what makes us resistant to insulin and susceptible to obesity. Insufficient sleep affects also brain functioning, especially the parts responsible for concentration, comprehensive planning, giving an opinion and valuation of the situation.

The disruption of natural processes that take place in our body during sleep may be caused by several factors. One of the most harmful factors impacting regeneration of cells during sleep is electromagnetic field (EMF). It does not matter if you switch off the TV by the remote control, switch off the light in the bedroom or you charge your phone by placing it next to your bed or behind your wall there is an emitter in the form of television, radio and domestic electrical appliances which usually work in stand-by mode – you are still exposed to radiation. What is more we increasingly start our day from checking what goes on in virtual world by using widespread social media , mails etc. This causes that we are online all the time - exposed to electromagnetic field radiation. It has an effect in body temperature increase and lack of DNA reconstruction process. Why does it happen? The reason is water that our body consists of in 60%. Water absorbs the EMF energy by utilizing constant dipole moment and convert it into heat. Analogical circumstance occurs in AQUASCREEN products which is the essence of the invention and it becomes a unique and safe screen between the source of radiation and human.

Water causes that our body regenerates better when we sleep, especially when it rains or in natural environment (for example in the forest) where the content of water in flora is almost 90%. However if the source of EMF emission is near our body then water and minerals included in our organism become an excellent electrical conductor causing many negative effects.

By living in fast pace of life, absorbed in work until late hours we have less time to sleep and relax. What is worse PEM effect in our bedroom is often comparable to the one coming from high voltage traction. European Union directives define values of EMF exposure but many countries introduce additional norms. In Poland such regulation of the Minister of the Environment of 30 October 2003 on the permissible levels of electromagnetic fields in environment and the methods of checking whether these levels were met. This regulation refers to permissible levels of EMF in the areas available for the general public and it refers to maximum electric field exposition value of 1000V/m which comes from high voltage wires on a garden border. In our bedroom near our heads EMF exposure derived from electrical installations or television, radio and domestic electrical appliances usually exceeds this value.

That is the reason why the bedroom where we sleep is the most important and why we should create comfortable and healthy sleeping and regenerating conditions. How to do it? By using Aquascreen products you can in easily and safely way create a barrier to electric devices located near your bedroom, a barrier to the whole electrical installation and to EMF that comes from a “neighborhood”.

Aquascreen is the only technological solution in the world built from natural components which shields the radiation by absorption and without grounding.

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.