healthy family

A family is of major value and it constitutes a base of society. We choose the products with the highest quality because we care for our family. If we do not feel well we take medicines or we go to the doctor. Sometimes it is difficult to protect our health from factors which are invisible or impalpable. Electromagnetic field (EMF) is such factor and it has big impact on the quality of our life and health.

A family is of major value and it constitutes a base of society. We choose the products with the highest quality because we care for our family. If we do not feel well we take medicines or we go to the doctor. Sometimes it is difficult to protect our health from factors which are invisible or impalpable. Electromagnetic field (EMF) is such factor and it has big impact on the quality of our life and health. We interact with EMF practically each day – when we use electrical devices, when we work on the computer or when we use our phone to call to friend. That is why it is so important to create for family healthy conditions of life, comfort, rest and full regeneration during sleep. Let us build healthy home and let us care for healthy sleep in order to live a full life and draw on energy just how the nature taught us.

What is the impact of electromagnetic field on our health and how to minimize its destructive effect on our organism?

Each body produce thousands of carcinogenic cells each day. In each organism the melatonin plays a key role as it identifies and eliminates from our organism mutated cells. If the balance in our organism is disturbed and the amount of carcinogenic cells is much higher from those eliminated by melatonin then our immunity is weakened. Such situation takes place when the melatonin is blocked by for example impact of electromagnetic field on our body. That is why we should make every effort in order to minimize the impact of electromagnetic field as much as possible and create a natural barrier between the radiation and the human body. There are many symptoms connected with the impact of electromagnetic field.

Have you ever wondered whether the bed in your bedroom is situated too close to emitters such as: TV, socket, lamp or bunch of electrical wires? Has anyone wondered if there is maybe a source of electricity next to someone’s head? The answer is simple – NO!

It is hard for people to eliminate the source of radiation if they are not aware of it.

So how to protect from harmful effect of EMF radiation? Where do we start?

When we identify the symptoms of PEM exposure and its sources in our near environment we should take action to minimize its harmful effect on our body in our everyday life.

Below there are mistakes which we make in everyday life and few tips which will make our life more comfortable and healthier:

 • Do not work with a computer on your knees or near your genital system
 • Avoid the sources of emission when you are pregnant
 • Use hands-free set when using mobile phone
 • Unplug night lamp, TV and other electric equipment if it is placed near your bed
 • Plan proper cable deployment in your new flat or house
 • If you have a choice resign from electric floor heating
 • Do not charge your phone near where you sleep especially when you sleep
 • Avoid keeping mobile phone in your pocket or near heart
 • Avoid heating blanket and if it is possible search for different source of heating
 • Do not leave your radio and domestic electrical appliances in stand-by mode
 • Turn off Wi-Fi for a night if it is possible
 • If it is possible you should move your bed away from a wall inside which there are placed many cables
 • You can also increase a humidity in your flat what will make you feel better through absorbing electromagnetic waves by water molecules.

However if you do not want to change your lifestyle but you do want to reduce the harmful effect of EMF and at the same time using all facilities provided by modern technologies take advantage of patented products of Aquascreen which are based on ADR technology.

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.