healthy house

When we build or renovate the house or a flat it requires a fundamental knowledge about designing and performance of work. Taking into account healthy lifestyle it is required to enhance the knowledge about few precious tips which will improve the comfort of your life and you will be healthier once you have made just little changes.

When we build or renovate the house or a flat it requires a fundamental knowledge about designing and performance of work. Taking into account healthy lifestyle it is required to enhance the knowledge about few precious tips which will improve the comfort of your life and you will be healthier once you have made just little changes. Nowadays in our homes there are many electrical appliances that emit electromagnetic field of high and low frequencies. In some cases in our neighborhoods there may be GSM transmitter or high voltage lines. All this causes that our home is surrounded by invisible electromagnetic field that impacts our health.

In the past homes were built from fired brick which had porous structure. In some cases it was bentonite clay or wood used for building houses. These components had water absorption properties creating natural screen for electromagnetic field. What is more there was much less electrical devices in the past than nowadays. In today’s world people use many technological solutions which emit more and more electromagnetic field. Today’s building materials are of different quality than the ones in the past and the level of radiation has significantly increased. Civilization development has increased the risk of cancer diseases and it is the effect of many illnesses.

Very often we do not realize that our life conditions in the near environment are comparable to the ones coming from high voltage traction neighborhood. The EMF norms impose a requirement of maximum exposition value of 1000V/m. It is easy to find in our house or a flat the sources of radiation with level much higher than this. Lack of knowledge about the harm caused by the EMF makes us commit many faults during the stage of building, renovating or arranging house or a flat.

So what to do in order to live comfortable and to have a healthy house and family?

Start with designing. If it is possible take care of your house during initial architectural work. You must remember that the most important place is the bedroom where you sleep as there full cells regeneration takes place. Design your bedroom in a way that minimizes the level of radiation: it is advised not to build the wall where you sleep and keep your head next to just behind the kitchen as there is a huge amount of electrical devices which emit harmful radiation. You can either minimize the amount of appliances or place all of them away from where you sleep. I you think about electrical floor heating take into account your health and protect yourself from EMF radiation especially when your children play on the floor.

Take care of your health and choose Aquascreen products which guarantee safety for people you live with. It is the only material on the world which selectively screens low frequency EMF radiation by absorption of radiation which impacts the effect of waves reflection and as a result limits the radiation. Aquascreen is the only in the world electromagnetic field screen built on a basis of water molecules with the usage of porous structure of ceramic and other natural components which absorb electromagnetic field by changing it into heat without the need of grounding. Aquascreen can be applied as a material to floors, roofs, walls and everywhere where we want to create a barrier between EMF radiation and human.

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.