Products and services

Production of medical devices and hygienic products involves responsibility for safety of their users and of the environment. Being fully aware of it, we implement actions that ensure safety of our products and meet legal and normative requirements at each stage of manufacturing, starting with the design, selection of materials and packaging, up to all production stages and storage.

Production of medical devices and hygienic products involves responsibility for safety of their users and of the environment.

Being fully aware of it, we implement actions that ensure safety of our products and meet legal and normative requirements at each stage of manufacturing, starting with the design, selection of materials and packaging, up to all production stages and storage. 

At our production sites we have implemented international quality and safety standards: ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001, therefore, we undergo regular audits performed by renowned certification bodies.

The design process takes into account legal requirements, including MDR and REACH, environmental requirements and safety parameters throughout the entire product life cycle. Each product undergoes a detailed risk analysis and quality assessment.

Raw materials, auxiliary materials and technological equipment used meet the highest quality requirements. Each production process is controlled, and quality of the product is verified at each manufacturing stage. For each process, we identify hazards in terms of product and environmental safety, which allows us to implement effective measures to prevent their negative effects. 

Being aware of importance of the process hygiene for safety of the product, our products are manufactured in plants with cleanliness controlled at production rooms. As we have a microbiological laboratory at our disposal, we can quickly verify quality and cleanness of raw materials used and of manufactured products, as well as their production environment. Furthermore, we continuously improve knowledge and awareness of our employees on how the hygiene of the process and personnel translates into product safety.

change the language: pl en de ru
This website uses cookie files.

Our service uses cookie files. By visiting website Plastica Sp. z o.o. you agree to our use of cookies in order to ensure that it is comfortable for you to browse our website. Get more information about cookies policy »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.