контроль качества и R&D (исследования и разработки)

Качество продукции является для нас основным приоритетом. Мы используем сырье, которое производят производители мирового класса. Наши лаборатории оснащены новейшим лабораторным оборудованием производителей мирового класса. Постоянный контроль качества – начиная с исследования сырья, через контроль технологического процесса, вплоть до окончательной проверки готовых изделий обеспечивает высочайшее качество товаров и услуг.

 

Качество продукции является для нас основным приоритетом. Мы используем сырье, которое производят производители мирового класса. Наши лаборатории оснащены новейшим лабораторным оборудованием производителей мирового класса. Постоянный контроль качества – начиная с исследования сырья, через контроль технологического процесса, вплоть до окончательной проверки готовых изделий обеспечивает высочайшее качество товаров и услуг. Непременно высокий уровень достигается благодаря координации всех интеракций между разными этапами производства. Все технологические линии оснащены автоматическими сканерами и детекторами, позволяющими постоянно контролировать процесс on-line, что дает возможность воспроизводить процессы и поддерживать высокий уровень изделий и услуг. Наличие сертификатов имеет для нас такую же силу, как собственные указания, касающиеся качества. Нашим приоритетом является процесс постоянного совершенствования наших товаров и услуг.

Поиск инновационных идей, развитие новых материалов и создание новаторских изделий - главная задача технологического отдела и научно-исследовательской секции. На пяти предприятиях производятся и постоянно совершенствуются наши изделия, стараясь удовлетворить меняющиеся потребности наших клиентов. Система управления знаниями в Группе АО ТЗМО и обмен опытом между предприятиями являются причиной того, что мы динамично развиваемся и в короткие сроки добиваемся успехов в гигиенической, медицинской отрасли, в области упаковок и в области промышленной переработки пластмасс. Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами, поставщиками сырья, производителями оборудования, научными заведениями, а также с авторизованными научно-исследовательскими учреждениями, мы вводим на рынок инновационные товары и технологические решения.

 

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.