рециклинг LASER-FILTER

Каждый год в мире наблюдается постоянный рост количества пластмассовых отходов, источником которых являются разные отрасли экономики и промышленности. В большинстве случаев они попадают на мусорные свалки, однако в связи с длительным сроком их деградации хранение отходов на свалках невыгодно...

 

Каждый год в мире наблюдается постоянный рост количества пластмассовых отходов, источником которых являются разные отрасли экономики и промышленности. В большинстве случаев они попадают на мусорные свалки, однако в связи с длительным сроком их деградации хранение отходов на свалках невыгодно. Надеждой на улучшение положения является рост рециклинга пластмассовых отходов. Это принесет экономическую и экологическую пользу.

Рециклинг – это, в понимании закона от 27 апреля 2001 г. об отходах, такая рекуперация, которая состоит в повторной переработке веществ или материалов, содержащихся в отходах производственного процесса.

Процесс рециклинга в ООО Пластика состоит в повторной переработке пластмассовых отходов, которые в первой фазе процесса подвергаются предварительному раздроблению способом, обеспечивающим раздробление без деградации материала. Затем предварительно пластифицированная масса проходит через экструдер, в котором происходит процесс дегазации и фильтрации с использованием запатентованной системы EREMA. В конечной фазе процесса формируются гранулы материала, которые в контролируемых условиях элиминируют риск усадки материала и обеспечивают возможно низкий уровень влаги в продукте.

Замена первичного сырья значительно дешевым - повторно переработанным - каким является рециклят, с сохранением соответствующих свойств конечного продукта, возможна только с применением самой современной технологии с использованием лазерных фильтров, которые приводят к тому, что переработанный материал полностью лишен каких-либо внешних примесей. Благодаря доступу к собственным ресурсам пластмассовых отходов, источником которых является продукция гигиенических изделий, у нас имеется сырье требуемого и повторяемого качества.

Две технологические линии престижного изготовителя, обладающие высокой производительностью, оказывают влияние на эластичность управления логистикой и производственным процессом, что, в свою очередь, содействует повышенной доступности рециклята и бизнес-безопасности.

 

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.