Привлекательность и функциональность упаковок – это свойства, которые гарантируют производителю успех, а клиенту удовлетворение. В фирме ООО Пластика каждый вид упаковки спроектирован индивидуально под потребности готового изделия...

Привлекательность и функциональность упаковок – это свойства, которые гарантируют производителю успех, а клиенту удовлетворение. В фирме ООО Пластика каждый вид упаковки спроектирован индивидуально под потребности готового изделия.

Новейшее оборудование для сварки упаковок обеспечивает высокую производительность, а также прочность спайки. Владение всеми технологиями обеспечивает конкурентоспособность и возможность принимать правильные решения по финансам и качеству. Процессуальный подход к управлению производством, начиная с гранулята по готовое изделие, позволяет оптимизировать технические параметры продукции, увеличивая его прочность, уменьшая одновременно его грамматуру, приспосабливая качество упаковки к готовому изделию, а также увеличивая эффективность спайки упаковок и его эстетику.

Конечным продуктом является упаковка со шнурком, с ручкой типа «seal-handle» или «handle-strip» и с открыванием «flip-top» для автоматической упаковки и упаковки вручную. Технологический процесс состоит в том, что пленка с напечатанным текстом складывается таким образом, чтобы она соответствовала форме конечной упаковки, где, в очередных этапах, происходит вырезка соответствующих отверстий, сваривание пленки и аппликация отдельных компонентов в линии.

Изготавливаем также пленку с нанесенной печатью для упаковочных автоматов шириной уже от 50 мм и с диаметром намотки до 1200 мм.

 

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.