медицинская упаковка

Безопасную медицинскую упаковку BOM используют для стерилизации изделий медицинского назначения с помощью водяного пара, этиленоксида, формальдегида, радиации или плазмы на основе перекиси водорода. Индивидуальный подход к каждому методу стерилизации дает оптимальные технические решения...

 

Безопасную медицинскую упаковку BOM используют для стерилизации изделий медицинского назначения с помощью водяного пара, этиленоксида, формальдегида, радиации или плазмы на основе перекиси водорода. Индивидуальный подход к каждому методу стерилизации дает оптимальные технические решения. Медицинская упаковка состоит из барьерной пленки и проницаемого материала типа медицинской бумаги или Tyvek. Индикатор стерилизации, напечатанный на микробиологическом барьере, меняет свой цвет в зависимости от техники стерилизации, благодаря чему одна упаковка может применяться несколько раз, идентифицируя в 100% процесс стерилизации.

Заданием микробиологического барьера является сохранение изделий, такие как: перевязочные материалы, медицинские инструменты для оказания непосредственной помощи, в особенности инструменты, вступающие в контакт с внутренними покровами человеческого организма, или для органических жидкостей. Барьеры должны быть тщательно подобраны для конкретного изделия и для конкретного метода стерилизации. Медицинское изделие, простерилизованное соответствующим методом, должно сохранять стерильность в течение определенного количества месяцев. Вышеуказанные требования вызывают необходимость применения исходных материалов с хорошо исследованными свойствами, произведенные общеизвестными проверенными фирмами, и применения уникальных материалов. Печать медицинской бумаги и микробиологического барьера, а также изготовление медицинских упаковок, происходит в чистой зоне, отвечающей требованиям ISO 14644-1, 9 класс чистоты.

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.