Стерилизация этиленоксидом является технологическим процессом, заключающимся в воздействии на медицинские изделия, упакованные в картонные коробки, газом S-90. Процесс стерилизации проектируется на основе подробного анализа медицинского изделия. Решающими факторами являются: вид сырья, его впитывающая способность и пористость. Индивидуальные свойства материала...

Стерилизация этиленоксидом является технологическим процессом, заключающимся в воздействии на медицинские изделия, упакованные в картонные коробки, газом S-90. Процесс стерилизации проектируется на основе подробного анализа медицинского изделия. Решающими факторами являются: вид сырья, его впитывающая способность и пористость. Индивидуальные свойства материала, из которого произведено медицинское изделие, определяет характер и способ проведения процесса стерилизации, которому данное изделие подвергается.

Процесс стерилизации состоит из трех основных этапов: Предварительная обработка, Стерилизация, Дегазация.

Предварительная обработка осуществляется в помещении, в котором медицинские изделия подвергаются предварительному увлажнению и нагреваются до температуры ок. 450C. Процесс продолжается от нескольких до нескольких десятков часов в зависимости от вида медицинского изделия, а его основной целью является возбуждение микроорганизмов. Подготовленные медицинские изделия транспортируются в камеру Стерилизатора.

Цикл стерилизации происходит в камере Стерилизатора. Одновременно 4 поддона медицинских изделий подвергаются воздействию стерилизующего средства. Во время этого процесса происходит уничтожение всех как вегетативных, так и выживающих форм микроорганизмов.

После завершения фазы экспозиции содержимое стерилизатора многократно промывается азотом и чистым воздухом, чтобы удалить стерилизующее средство. Затем поддоны транспортируются в помещение дегазации.

В связи с тем, что стерильный материал может абсорбировать газ, необходимо сохранить так называемый период дегазации во время которого газ удаляется из поверхности и изнутри простерилизованных медицинских изделий. Чтобы процесс был эффективным и коротким, он происходит в специально спроектированном помещении.

Оставшийся после стерилизации этиленоксид утилизируется с помощью каталитического нейтрализатора, благодаря которому процесс является безопасным и благоприятным к окружающей среде.

Правильность процесса стерилизации подтверждают микробиологические и хроматографические исследования на предприятии ООО Пластика.

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.