стерилизация при помощи водяного пара

Термическая стерилизация при избыточном давлении с использованием пара является самым безопасным методом стерилизации медицинских изделий. Стерилизация пересыщенным паром является универсальным, надежным, быстрым, нетоксичным, и что очень важно – экономичным методом. Выбирая этот способ стерилизации, следует помнить, что фактором, определяющим ее эффективность, является высокая температура...

Термическая стерилизация при избыточном давлении с использованием пара является самым безопасным методом стерилизации медицинских изделий. Стерилизация пересыщенным паром является универсальным, надежным, быстрым, нетоксичным, и что очень важно – экономичным методом. Выбирая этот способ стерилизации, следует помнить, что фактором, определяющим ее эффективность, является высокая температура, и, поэтому, продукт, который подвергается такой стерилизации, должен отличаться термостабильностью. Другим ограничением является то, что пар является поверхностно действующим агентом, тем самым стерилизация этим методом является поверхностной стерилизацией. Для паровой стерилизации стерилизующим фактором является насыщенный водяной пар при избыточном давлении, в температуре 121°С или 134°С. Паровая стерилизация полностью эффективна тогда, когда пересыщенный пар действует на стерилизуемый материал в течение точно определенного времени. Вследствие конденсации пересыщенного пара на более холодном материале, который подвергается стерилизации, и связанного с этим приобретения или отдачи энергии, клеточные белки подлежат коагуляции и разложению. Вся поверхность стерилизуемого материала во время стерилизации паром должна быть в контакте с паром, следовательно, время стерилизации зависит от размера загрузки и типа (плотности) подвергающегося стерилизации материала.

Неизбежным условием, одновременно влияющим на эффективность этого метода, является полное удаление воздуха из автоклава. Пересыщенный пар пригоден для стерилизации как пористых материалов, таких как марля, ткань, инструменты, так и жидкостей. Жидкости в вентилируемых или герметичных контейнерах, таких как ампулы, флаконы, бутылки стерилизуют в паровоздушной смеси. Это сложный процесс, при котором автоклав должен обеспечить соответствующее избыточное давление, которое балансирует давление горячей жидкости в упаковке.

Безопасность стерилизации водяным паром зависит, в первую очередь, от соблюдения соответствующих критических параметров на протяжении всего процесса. Эффективность процесса подтверждается положительными результатами мультипараметрического интегрированного тестирования и биологических индикаторов, а также сравнением параметров цикла с результатами проведенной валидации. Необходимо помнить, что химические показатели, используемые в каждой загрузке аппарата, являются только вспомогательным показателем правильной работы автоклава. Они показывают только выполнение или невыполнение заданных параметров стерилизации, то есть насыщение водяным паром, время и температуру стерилизации. Единственный надежный способ контроля эффективности стерилизации в автоклавах – это микробиологический контроль , так как он определяет текущую бактерицидную активность в данной партии загрузки.

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.