политика интегрированной системы управления

Обеспечение качества и его постоянное совершенствование является неотъемлемой частью стратегии ООО Пластка. Осознавая, что удовлетворение клиентов и потребителей является основой эффективного функционирования нашей Фирмы, мы стремимся к тому, чтобы наша компания воспринималась как надежный поставщик, гибко реагирующий на изменения на рынке, постоянно совершенствующий процессы и качество...

Обеспечение качества и его постоянное совершенствование является неотъемлемой частью стратегии ООО Пластка. Осознавая, что удовлетворение клиентов и потребителей является основой эффективного функционирования нашей Фирмы, мы стремимся к тому, чтобы наша компания воспринималась как надежный поставщик, гибко реагирующий на изменения на рынке, постоянно совершенствующий процессы и качество своей продукции, отличающийся профессионализмом в каждой сфере сотрудничества.

В рамках Интегрированной системы управления:

КАЧЕСТВОМ PN-EN ISO 9001:2009 и PN-EN ISO 13485:2012

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ PN-EN ISO 14001:2005

ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГЕНЫ ТРУДА PN-Н- 18001: 2004

мы обязуемся:

строить отношения с клиентами, потребителями, поставщиками и бизнес-партнерами на основах уважения, ответственности и профессионализма, учитывая общественные и природоохранительные требования,

совершенствовать деятельность предприятия с целью удовлетворения клиентов и потребителей,

инвестировать в новейшие технологии и технические решения,

вводить высокие стандарты качества, мониторинга и постоянного совершенствования процессов и системы управления нашей деятельностью,

постоянно вовлекать в работу всех сотрудников, повышать квалификации и осведомленность персонала в области выполнения требований юридических, клиента, охраны окружающей среды, безопасности и гигиены труда, а также других ,

выполнять требования действующего законодательства, касающиеся осуществляемой деятельности и других,

соблюдение требований закона, применимых в сфере осуществляемой деятельности, в том числе требований Международной организации труда и национальных нормативных актов в области трудовых прав,

рационально использовать сырье, медиа и отходы,

внедрение элементов экономики замкнутого цикла; ведение рационального обращения с отходами и ресурсами, в частности природного происхождения, реализация новых проектов и выпуск продукции, сертифицированной на соответствие стандартам FSC,

реализация целей устойчивого развития, а также вовлечение наших сотрудников, клиентов, поставщиков и потребителей в процесс экологических и социальных изменений,

Наши сотрудники отдают себе отчет в том, что ответственность за качество выполняемой работы и полная идентификация с Фирмой гарантирует достижение поставленных целей.

                     

 

 

 

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.