Производство медицинских и гигиенических изделий связано с ответственностью за безопасность пользователей и окружающей среды. Осознавая это, мы осуществляем деятельность, которая обеспечивает безопасность наших изделий и соответствует законодательным и нормативным требованиям на всех этапах реализации, начиная от проектирования, выбора сырья и упаковки, хранения и заканчивая всеми этапами производства.

Производство медицинских и гигиенических изделий связано с ответственностью за безопасность пользователей и окружающей среды. Осознавая это, мы осуществляем деятельность, которая обеспечивает безопасность наших изделий и соответствует законодательным и нормативным требованиям на всех этапах реализации, начиная от проектирования, выбора сырья и упаковки, хранения и заканчивая всеми этапами производства. 

На наших производственных предприятиях внедрено международные стандарты качества и безопасности: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, в связи с чем мы проходим аудиты, проводимые известными сертификационными органами.

В процессе разработки изделия на протяжении его полного жизненного цикла, принимаются во внимание законодательные требования, в том числе требования MDR, REACH, экологические требования и параметры безопасности. Каждый проект проходит тщательный анализ рисков и оценку качества.

Используемое сырье, материалы и технологический парк соответствуют самым высоким требованиям качества. Каждый производственный процесс контролируется, а качество изделия проверяется на всех этапах производства. Для каждого процесса идентифицируются угрозы с точки зрения безопасности изделия и окружающей среды, благодаря котопым можем принимать эффективные меры для предотвращения их негативных последствий. 

Осознавая важность гигиены процесса для безопасности изделия, мы производим нашу продукцию на предприятиях с контролируемой чистотой производственных помещений. Имея в своем распоряжении микробиологическую лабораторию, мы в состоянии быстро проверить качество и чистоту используемого сырья, производимых изделий, а также среды их производства. Постоянно повышаем уровень знаний и осведомленности наших работников в том, как гигиена процесса и персонала влияет на безопасность изделия. 

 

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.