Безопасность гостей, водителей и субподрядчиков, выполняющих работы для ООО Plastica, является одним из наших приоритетов. Каждый новый гость обязан ознакомиться с правилами безопасности в ООО Plastica, указанными в фильме и информационных листках, предлагаемых на четырех языках.

Безопасность гостей, водителей и субподрядчиков, выполняющих работы для ООО Plastica, является одним из наших приоритетов.

Каждый новый гость обязан ознакомиться с правилами безопасности в ООО Plastica, указанными в фильме и информационных листках, предлагаемых на четырех языках.  Мы заботимся о безопасности посетителей, поэтому проводим ряд мероприятий, обеспечивающих безопасное пребывание на территории ООО Plastica.

 

Помимо обучающего видео, которое демонстрируется перед входом на территорию компании, мы обеспечиваем постоянное сопровождение лицами, которые информируют о правилах безопасности, о том, как избежать опасностей, возникающих на предприятии, и как правильно примененять средства защиты. 

Нашей целью является обеспечение безопасных и гигиеничных условий труда работников транспортных компаний и субподрядчиков, поэтомы внедрено специальные правила безопасности 

Назначенные лица поддерживают и координируют работу субподрядчиков, что дает возможность обеспечить высочайшие стандарты безопасности и комфорт работы. TU ZMIENIŁAM CAŁE ZDANIE, BO BYŁO DZIWNIE PRZETŁUMACZONE, JAK BRZMI PO POLSKU? Перед началом работы работники субподрядчиков знакомятся с требованиями и правилами безопасной работы, соблюдение которых является одним из приоритетных условий сотрудничества. 

Приглашаем Вас ознакомиться с информационным буклетом, созданным для  обеспечения безопасности лиц, посещающих ООО Plastica. В нем Вы найдете основные принципы ТБГТ, противопожарной защиты и защиты окружающей среды, а также правила движения по территории нашей компании. 

 

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.