симптомы

Наличие устройств, создающих искусственное электромагнитное поле, в повседневной жизни оказывает неблагоприятное влияние на внутреннее биологическое равновесие (гомеостаз) организма. Этот эффект связан с влиянием искусственного электрического поля на выступающие в человеческом теле электрические импульсы, натуральным способом связанные с жизненными функциями. Эти дают возможность коммуникации между клетками, и лежат в основе передачи нервных сигналов и биохимических реакций. Влияние внешнего электромагнитного поля на человека зависит главным образом от частоты поля и его интенсивности. Продолжительное воздействие электромагнитного поля даже минимальной интенсивности приводит к ухудшению состояния здоровья, причиной которого являются биологические реакции, вызывающие с годами заметное ослабление организма.

основные симптомы, связанные с воздействием EMF на человеческий организм:

  • - Ограничение функционирования многих существенных функций нашего тела,
  • - Ослабление организма, так как сигналы, вырабатываемые человеком, значительно отличаются от встречающихся естественных электромагнитных сигналов, в которых мы нуждаемся,
  • - Вмешательство в передачу информации нашей нервной системы,
  • - Ослабление иммунной системы,
  • - Увеличение риска развития рака,
  • - Повышенное кровяное давление,
  • - Влияние на желудочно-кишечный тракт,
  • - Воздействие на половую систему,
  • - Уничтожение запасов энергии.

Последние научные исследования показывают, что EMF низкой частоты воздействует практически на все органы человеческого тела: кости, сухожилия, кожу, жир, сердце, кровь, костный мозг, легкие, почки, мочевой пузырь и многие другие. Одним из наиболее восприимчивых органов нашего тела являются клетки спермы, что увеличивает риск бесплодия или создает угрозу для беременности. Другим симптомом воздействия электромагнитного смога на симпатическую нервную систему, рост давления, вызванный значительным замедлением пищеварения, и сужение кровеносных сосудов. Огромной проблемой мирового масштаба является воздействие EMF на иммунную систему у детей, восприимчивость которых к лейкемии увеличивается в два раза в случае длительного воздействия EMF на их организм.

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.