Мы осознаем и несем ответственность за здоровье и жизнь наших работников. В реализации производственных процессов участвует не только современное оборудование, но прежде всего люди. Поэтому нашим приоритетом является обеспечение безопасных и гигиеничных условий труда.

Мы осознаем и несем ответственность за здоровье и жизнь наших работников. 

В реализации производственных процессов участвует не только современное оборудование, но прежде всего люди. Поэтому нашим приоритетом является обеспечение безопасных и гигиеничных условий труда.  Не менее важна для нас есть безопасность наших посетителей и партнеров, оказывающих услуги компании. 

В целях постоянного усовершенствования, заботясь об улучшении условий труда, мы решили внедрить систему управления безопасностью и гигиеной труда на основе стандарта ISO 45001:2018.

В рамках системы управления ТБГТ реализуем и постоянно совершенствуем эффективную политику безопасности. Мы идентифицируем профессиональные риски на ранней стадии, благодаря чему можно принять эффективные методы предотвращения несчастных случаев и противодействия негативным последствиям для здоровья нашей команды.

Мы привлекаем и мотивируем наших работников создавать безопасные и дружественные рабочие места. Поэтому для нас так важно, чтобы представители коллектива участвовали в инспекциях ТБГТ и консультировали со своей стороны при планировании мероприятий, направленных на улучшение условий труда.  

Прилагаем все усилия, чтобы постоянно повышать квалификацию и сознательность в вопросах безопасности среди всего нашего коллектива, поэтому организуем семинары, практикумы, тренинги и упражнения в области ТБГТ и противопожарной защиты.

Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.