УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

Предоставляем возможность уведомления о нарушениях законодательства и внутренних правил конфиденциальным и безопасным способом, как это предусмотрено в Директиве (ЕС) 2019/1937 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2019 года о защите лиц, уведомляющих о нарушениях законодательства ЕС. (так называемая Директива о осведомителях).

Система внутренних уведомлений, внедренная в нашей компании, является важным элементом корпоративного управления Группы TZMO. Это также инструмент, поддерживающий реализацию политики социальной ответственности бизнеса, помогает формировать этические установки и обеспечивать соблюдение действующего законодательства, а также внутренних правил и стандартов Группы TZMO.

Если вы хотите сообщить о нарушении, обязательно ознакомьтесь с Регламентом внутренних уведомлений и Информационной клаузулой, в котором вы найдете ответы на подробные вопросы, касающиеся, в том числе, объема защиты лиц, сообщающих о нарушении (так называемых осведомителей), порядке подачи и рассмотрении уведомлений, конфиденциальности и безопасности, реагировании на сообщения, защите персональных данных и т. д.

Как сообщить о нарушении?

Внутреннее уведомление должно содержать, как минимум:

  • подробное описание события, нарушающего закон, правила внутреннего распорядка или этические нормы;
  • указание компании Группы TZMO и, если возможно, лица, к которому относится уведомление;
  • указание места, где произошло нарушение;
  • указание, каким образом заявитель узнал о нарушении;
  • персональные данные заявителя, если он подает уведомление анонимно

Внутреннее уведомление должно быть предоставлено в письменной форме с использованием одной из следующих форм электронной связи или по почте:

  • заполнение электронной формы, доступной через специально разработанное и защищенное приложение для лиц, уведомляющих о нарушениях, доступное на сайте: www.tzmo-global.com/naruszenia
  • отправка сообщения по электронной почте на адрес: naruszenia.plastica@tzmo-global.com;
  • по почте, в конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ», по адресу: Plastica sp. z o.o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.