Высокое качество, подтвержденное многими сертификатами, широкий спектр услуг и продуктов, непрерывное развитие производственных линий и инвестирование в новые технологии привело к тому, что наша фирма добилась признания широкого круга глобальных клиентов. Познакомьтесь с нашим предложением.

гибкая упаковка

Упаковка играет все более важную роль в повседневной жизни. На принятие решения о том, купим ли мы продукт, часто влияет многоцветная и все более привлекательная упаковка продуктов. Притягательная сила упаковки - это одно, а второе...

больше

рециклинг

Основным фактором, решающим о выборе соответствующего сырья, являются его технические параметры и цена. Замена исходного сырья значительно более дешевым – повторно переработанным – которым является рециклят...

больше

aquascreen

Это единственная в мире технология, которая была создана с целью защиты человека от отрицательных последствий воздействия электромагнитного поля, как в домашней среде, так и в промышленных условиях...

больше

медицинская упаковка

Медицинская упаковка играет важную роль в процессе продукции медицинских изделий. От качества ее изготовления зависит безопасность правильного выполнения медицинской процедуры.

больше

медицинские изделия и стерилизациа

Нашей целью является предоставление комплексного предложения для клиента, имея в виду безопасность и ответственность за качество продуктов и услуг, оказываемых в рамках медицинского бизнеса.

больше

абсорбирующие изделия

ООО Пластика является производителем самых современных гигиенических изделий для детей, выпускаемых под маркой HAPPY, и изделий для людей с проблемами недержания мочи, выпускаемых под маркой Seni.

больше

пленки и ламинаты

Использование паропроницаемой пленки и ламинатов в гигиенических изделия способствовало созданию нового качества в заботе о клиента.

больше

Salveguarda

Salveguarda - это высококачественные современные ламинаты, предназначенные для одноразовой защитной одежды, используемой в фармацевтической, медицинской, химической, агропищевой, электронной промышленности, а также для выполнения любых работ, при которых

больше

симптомы

Główne objawy związane z oddziaływaniem PEM na organizm ludzki.

больше
Поменять язык: pl en de ru
Наша веб-страница использует файлы куки (cookie)

Наша веб-страница использует файлы куки (cookie). Пользуясь веб-сайтом ООО "Пластика", выражаешь согласие на применение нами этих файлов для более удобного просмотра в будщем наших сервисов. Узнавай больше о политике куки »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.