polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Zapewnienie jakości i ciągłe jej doskonalenie stanowi integralną część strategii Plastica Sp. z o.o. Mając świadomość, że zadowolenie klientów i konsumentów jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania naszej Firmy, pragniemy być postrzegani jako dostawca najlepiej dostosowujący się do wymagań rynku, nieustannie doskonalący się i podnoszący jakość wyrobów...

Zapewnienie jakości i ciągłe jej doskonalenie stanowi integralną część strategii Plastica Sp. z o.o.            

Mamy świadomość, że spełnianie wymagań i zadowolenie klientów i konsumentów jest podstawowym warunkiem funkcjonowania naszej firmy. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu chcemy być postrzegani jako dostawca najlepiej dostosowujący się do wymagań coraz bardziej zróżnicowanego i zmieniającego się rynku, nieustannie doskonalący się i podnoszący jakość i bezpieczeństwo wyrobów; profesjonalny w każdym aspekcie współpracy.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 13485

ŚRODOWISKIEM PN-EN ISO 14001

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PN-EN ISO 45001 

STANDARDU IFS HPC, 

STANDARU GLOBALNEGO BRC DLA WYROBÓW KONSUMENCKICH BRC CP WYROBY DO HIGIENY OSOBISTEJ I AGD, 

STANDARDU FSC DLA CERTYFIKACJI KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU FSC-STD-40-004 V3

Zobowiązujemy się do:

1. Budowania ze wszystkimi interesariuszami relacji opierających się na odpowiedzialności i szacunku  przy tworzeniu wspólnych wartości podczas opracowywania i wytwarzania produktów, usług oraz kształtowaniu modeli biznesowych, które będą miały wpływ na dobrobyt społeczny, zadowolenie pracowników oraz minimalizację negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne; 

2. Doskonalenia działalności przedsiębiorstwa pod kątem podnoszenia satysfakcji klientów i konsumentów;

3. Inwestowania w najnowsze technologie i rozwiązania techniczne, przyjazne środowisku i spełniające kryterium najlepszych dostępnych technik;

4. Wprowadzania wysokich standardów jakościowych, monitorowania i ciągłego doskonalenia procesów oraz metod zarządzania w obrębie prowadzonej działalności;

5. Eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyk dotyczących BHP; zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenia do stałej poprawy BHP;

6. Kształtowania efektywnego procesu konsultacji i współudziału przedstawicieli pracowników na rzecz podejmowania działań i decyzji związanych z poprawą stanu BHP oraz doskonaleniem systemu zarządzania BHP;

7. Stałego angażowania pracowników oraz  podnoszenia ich kwalifikacji i świadomości w zakresie utrzymania zgodności dotyczącej spełnienia wymagań: prawnych, klienta, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych;

8. Przestrzegania wymagań prawnych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności w tym przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy i  przepisów krajowych w zakresie praw pracowniczych;

9. Zapobiegania i ograniczania emisji hałasu, zanieczyszczeń oraz ciągłego doskonalenia działań prośrodowiskowych;  

10. Prowadzenia racjonalnej gospodarki mediami, odpadami i zasobami, w szczególności pochodzenia naturalnego  realizując nowe projekty i wytwarzając wyroby certyfikowane na zgodność ze standardami FSC;

11. Wdrożenia i utrzymywania systemu należytej staranności przy importowaniu materiałów drewnopochodnych w celu wyeliminowania włókien drzewnych pochodzących z nielegalnych lub niezidentyfikowanych źródeł;

12. Realizowania celów zrównoważonego rozwoju, włączania w proces zmian prośrodowiskowych i prospołecznych naszych pracowników, klientów, dostawców i konsumentów oraz propagowania idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach.

13. Wdrażania elementów gospodarki obiegu zamkniętego oraz racjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych poprzez monitorowanie śladu węglowego organizacji i planowanie działań zmierzających do jego redukcji.

14. Stosowanie się do wymagań rozporządzenia EMAS, w ramach dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu.

15. Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia tej polityki, spełnienia wymagań prawnych i innych oraz utrzymania i ciągłego doskonalenia  skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Odpowiedzialność i świadomość utalentowanego zespołu w połączeniu z najnowszymi rozwiązaniami techniki pozwala na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych oraz kreowanie nowych produktów i usług, spełniając tym samym wymagania klientów i konsumentów na coraz bardziej wymagającym i zróżnicowanym rynku.        Polityka                     

 

Zmień język: pl en de ru
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pot.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Plastica wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów. Dowiedz sie więcej na temat polityki cookies »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.